Už starí Gréci vedeli, že každé čislo ma svoju vibráciu a význam. Numerológia je veda o číslach. Čísla vygenerované z mena slúžia na analýzu vlastnosti jedinca a čísla vygenerované z dátumu narodenia slúžia na predpovedanie osudu. Za otca numerológie sa považuje grécky filozof a matematik Pythagoras, ktorý zistil, že každé čislo ma svoju silu – vibráciu. Preto keď človek pozná vplyv čísle v tomto živote a vie čomu sa môže vyhnút aby si nespôsobil zlú karmu do budćnosti a aby ssa mu v tomto živote ľahšie prekonávali prekážky a tiež vedel o schopnostiach a možnostiach, ktoré sú mu dané, je dobré vyžiť numerológiu. Základný zákon hovorí, že univerzálny zdroj je nekonečný. Jediný dôvod prečo ho nevyužívame je, že tomu neveríme a čo viac, blokujeme sami sebe svoje cielete tým, žýe o nich pochybujeme. Keď dokážeme zmeniť svoje presvedčenie ohľadne nášho śpechu, zmení sa aj všetko ostatné. Pochopením vplyvu čísel, ktoré sú nám dané dátumom narodenia pre túto pozemskú existenciu si dokážeme odblokovať podvedomé naprogramované bloky.